Kategorie

Od 1 lipca 2018 r. na przedsiębiorców nałożony został jeszcze jeden obowiązek, w postaci przekazywania na żądanie Urzędu Skarbowego również dodatkowych plików. Nowe przepisy dają Organom uprawnienia do żądania od przedsiębiorców przesłania JPK w dowolnym momencie i obejmuje 6 struktur:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR,
  • wyciąg bankowy – JPK_WB,
  • magazyn – JPK_MAG,
  • faktury VAT – JPK_FA,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Organ podatkowy może żądać przekazania JPK w ramach: kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego. W ramach tych procedur podatnicy przekazują księgi podatkowe i dowody księgowe, które nie podlegają korektom. Czas na przekazanie danych wynosi nie mniej niż trzy dni, jednakże dokładny termin określony jest zawsze w wezwaniu. Przedsiębiorca będzie miał możliwość wystąpić z wnioskiem o wydłużenie tego terminu.  Dzięki tej instytucji, podatnicy nie są narażani na konsekwencje wynikające z niedostarczenia do Urzędu Skarbowego plików JPK w terminie. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca niedopełnieni tego obowiązku, zagrożony będzie karą, której wysokość w roku 2018 może wynieść nawet 2800 zł.

Więcej na stronie: www.biznes.gov.pl