Kategorie

Dzięki współpracy Klubu Sportowego Glinianka z mieszkańcami sołectwa Glinianka, którzy przeznaczyli z funduszu sołeckiego 6 tys. zł, został wykonany zbiornik na nieczystości ciekłe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku klubowego na terenie boiska „KS Glinianka”.

W ubiegłym roku na rozbudowę infrastruktury sportowej na tym boisku wydaliśmy 42.700 zł (w tym fundusz sołecki 5 tys. zł). Wykonana została kompletna renowacja boiska, zostały zakupione tabliczki informacyjne i materiały na dokończenie ogrodzenia boiska oraz rozbudowane zostało oświetlenie boiska (II połowa).

Natomiast w 2016 roku na wykonanie studni głębinowej, zakup materiałów do wykonania nawodnienia i ogrodzenia boiska oraz do otynkowania budynku wydaliśmy 27 tys. zł. Z naszych wspólnych pieniędzy współfinansujemy nie tylko działalność klubów, ale też rozwijamy ich infrastrukturę. To ważne, bo nawet najlepsi trenerzy, bez odpowiedniego zaplecza, nie zdołają zachęcić do regularnych treningów.