Kategorie

Szanowni Państwo Mieszkańcy Zakrętu!

W Nowym 2017 Roku życzę Państwu zdrowia, szczęścia i pomyślności, realizacji planów i spełnienia marzeń. Oby nam się w Zakręcie szczęściło i przyjemnie żyło. Do siego roku!!!

I. BUDŻET
W poniższej tabeli przedstawiam Państwu zadania inwestycyjne dla Zakrętu uchwalone w budżecie Gminy Wiązowna na 2017 rok łącznie z inicjatywami lokalnymi i funduszem sołeckim.

zakret-tabela

II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla Zakrętu. Tylko do 19 stycznia 2017 mogą Państwo zgłaszać uwagi do projektów planów, jakie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UG Wiązowna w zakładce „Planowanie przestrzenne/Projekty planów”:
1) Zakręt Północny: http://bip.wiazowna.pl/public/?id=163707
2) Zakręt Południowy: http://bip.wiazowna.pl/public/?id=163708

UWAGA!!! Uwagi należy składać na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: urzad@wiazowna.pl (liczy się data wpływu).

Aby ułatwić zgłoszenie uwagi przygotowałam dla Państwa (we współpracy z UG Wiązowna) wzór UWAGI i instrukcję jej wypełnienia, jakią znajdą Państwo w załączeniu.

Zebranie Wiejskie w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego dla Zakrętu odbędzie się w czwartek 12 stycznia 2017 o godz. 19.00 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie przy ul. Szkolnej 11. Zachęcam Państwa do udziału w tym spotkaniu.

Z wyrazami szacunku
Radna Aleksandra Rutkowska
e-mail: a.rutkowska@wiazowna.pl
kom. 691-333-176