Kategorie

Informacja dla rolników z terenu Gminy Wiązowna, u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę.

Urząd Gminy Wiązowna informuję, że producenci rolni, u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę w okresie 01.04.2018 r. do 10.06.2018 r., mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w wyniku suszy w terminie do dnia 3 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018. Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Wiązowna lub na stronie internetowej urzędu www.tuwiazowna.pl

Szczegółowych informacji udziela Joanna Kociszewska – inspektor w Wydziale Środowiska i Nieruchomości, tel. (22) 512 58 26, email: j.kociszewska@wiazowna.pl

Informacje dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

[urzednik_online mail=”j.kociszewska@wiazowna.pl”]