Kategorie

Podczas majowego nocowania w przedszkolu, dzieci bawiły się w Indian.

Ósme nocowanie (22/23.05.2015) cieszyło się równie dużą popularnością wśród przedszkolaków, co pozostałe siedem edycji. Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie stało się na jedną noc indiańską wioską.

Dzieci mogły przy rozpalonym ognisku posłuchać opowieści o Indianach, nauczyć się okrzyków indiańskich oraz odtańczyć taniec indiański. We wspólnej zabawie uczestniczyła Drużyna Zuchów ze Szkoły Podstawowej z Wiązowny (której wsparcia udzieliło kilku harcerzy).

Dzieci wykonywały stroje indiańskie, malowano im twarze, opowiadano indiańskie legendy, a także budowano szałas. Wszystkie przedszkolaki otrzymały dyplom za zdobycie sprawności „Budowniczego szałasów”, a zuchy i harcerze dyplomy za pomoc przy stanowisku „Budujemy szałas”.

Za wsparcie przedszkolaki dziękują:
OSP Wiązowna
Panu Maciejowi S. „Wielkiej Stopie”
Harcerzom i zuchom z ZHP Hufiec Otwock

info. z tuWiazowna.pl – Katarzyna Tulin i Anna Kulmińska