Kategorie

III posiedzenie Rady Seniorów Gminy Wiązowna odbędzie się w poniedziałek, 8 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Prezentacja Fundacji ZACZYN – realizatora projektu „Senior Obywatel Radny”.
  3. Prezentacja działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie polityki senioralnej.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.