Kategorie

Pomysł tej nagrody powstał 8 stycznia 2015 roku na pierwszym Forum Gospodarczym Gminy Wiązowna. Konkurs ten adresowany jest do firm, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej,  instytucji specjalizujących się w działaniach wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność sektora gospodarczego oraz stowarzyszeń, fundacji i grup osób, które prowadzą działalność o celach społecznych.

Nagrody w konkursie przyznawane są w sześciu kategoriach : Mała Firma roku, Pracodawca roku, Nestor biznesu,  Innowacyjna Firma roku, Filantrop roku oraz Lider ekonomii społecznej.

Regulamin oraz wniosek o przyznanie nagrody dostępne są poniżej oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.
Wnioski mogą składać wszyscy, którym zależy aby wyróżnić firmy, stowarzyszenia, fundacje bądź grupę osób szczególnie przyczyniających się do rozwoju i promocji naszej gminy.

Zachęcamy także przedstawicieli oraz właścicieli firm do wzięcia udziału w konkursie i składania wniosków w imieniu swoich firm. Zgłoszenia do 10 kwietnia br.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 maja br. (piątek) w Sali bankietowej „RAJ” w Dziechcińcu. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Informacji dotyczących zasad i przebiegu konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Wiązowna – Anna Gałkowska tel. 22 512 58 05, e-mail: a.galkowska@wiazowna.pl

Przypominamy nagrodzonych w konkursie „Złoty Wiąz”.

I edycja 2015 rok

Kategoria:  Mała firma roku
PHU KRIS  Krzysztof Wieczorek

Kategoria: Pracodawca roku
ASMA Polska Sp. z o.o.

Kategoria: Innowacyjna firma roku
NTT System S.A.

Kategoria: Debiut roku
FALDRUK S.C.

Kategoria: Bizneswoman roku
Monika Magdalena Orlińska DAKOMA sp. z. o.o

Kategoria: Filantrop roku
PPH Kotwica sp. z o.o. Andrzej Godlewski

Nagroda specjalna roku 2014
Gospodarstwo Sadownicze Michał Szwedo

II edycja 2016 rok

Kategoria: Mała Firma roku
PPH EL-STYK S.C Ryszard i Robert Dąbrowscy

Kategoria: Pracodawca roku
Fabryka Kabli MADEX Spółka Jawna

Kategoria: Nestor biznesu
PPHU GRAN- PLAST Irena Kruszewska

Kategoria: Innowacyjna Firma roku
PPH CHANTAL Roman Godek

Kategoria: Filantrop roku
PPHU PREFAGBUD S.C. Grzegorz i Sławomir Wiśniewscy

Kategoria: Lider ekonomii społecznej
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie JESTEŚMY

Nagroda specjalna roku 2015
ATS DISPLAY  Spółka z o.o.