Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna informuje o II warsztacie diagnostycznym dot. opracowania Programu Rewitalizacji, który odbędzie się 26.07.2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu końcowej wersji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji oraz omówieniu zasad powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Projekty uchwał wraz załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna:

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158723

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158724

Ogłoszenie o warsztatach:

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=159464