Kategorie

Niniejsze obwieszczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie podaje do publicznej wiadomości informację o przetargach ustnych – licytacjach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni, które odbędą się w siedzibie Spółdzielni w Wiązownie ul. Lubelska 57, pok. nr 6 :

21 sierpnia 2017r. godz.16.00
Wola Ducka, gmina Wiązowna, ul. Słoneczna 1, działka nr ewid.385, obręb geod. Wola Ducka, pow.1700 m2, zabudowana, sklep spożywczy przyłączony do sieci wodociągowej , atrakcyjne położenie przy asfaltowej drodze powiatowej i szosie S-17.

21 sierpnia 2017r. godz. 16.30
Dziechciniec, gmina Wiązowna, ul. Majowa 99, działki nr ewid.377, 378/1,obręb geod. Dziechciniec, pow.487 m2, zabudowana, sklep spożywczy przyłączony do sieci wodociągowej, atrakcyjnie położona w centrum wsi przy drodze asfaltowej powiatowej i gminnej.

28 sierpnia 2017r. godz. 16.00
Warszawa, Wesoła, Stara Miłosna Trakt Brzeski 33, działka nr ewid. 3, pow. 1,0330 Ha, zabudowana obiektem o pow. użytkowej 286 m2, staw pow. ok. 2866m2 /dawna Szafa Gra/, teren atrakcyjnie położony przy trasie W-wa Terespol, inwestycyjny, przyłączony do sieci energ., media w ulicy woda, kanalizacja.

28 sierpnia 2017r. godz. 16.30
Boryszew 4A, gmina Wiązowna, działka nr ewid. 164/2, pow. 789 m2, zabudowana sklep spożywczy pow. uż. 98,1 m2 przyłączony do sieci energet., wodociągowej, położona przy drodze asfaltowej wojewódzkiej i gminnej, w ulicy kanalizacja i gaz.

4 września 2017r. godz.16.00
Glinianka ul. Napoleońska 57, gmina Wiązowna, działka nr ewid. 347 obręb geod. Lipowo, pow. 12000m2 /1,2 Ha/, zabudowana ok. 1280 m2, inwestycyjna, przyłączona do wodociągu gminnego, budynki podłączone do sieci energet.

4 września 2017r. godz. 16.30
Pęclin, gmina Wiązowna, ul. Radosna 57,działka nr ewid. 216, obręb geod. Pęclin, pow.604 m2, zabudowana sklep spożywczy o pow. uż. 72 m2 przyłączony do wodociągu, położona przy asfaltowej drodze powiatowej, woda.

11 września 2017r. godz.16.00
Wiązowna, gmina Wiązowna, ul. Lubelska 57 działki : nr ewid. 507/2 i nr ewid. 506, obydwie obręb Wiązowna Gminna, o powierzchni łącznej 30.821m2/3,0821 Ha/zabudowane, łącznie zabudowa ok. 2900 m2, inwestycyjne, budynki przyłączone do sieci energet., wodociągowej, w ulicy kanalizacja, gaz.

11 września 2017r. godz. 16.30
Wiązowna, gmina Wiązowna, ul. Kościelna 63 działka nr ewid. 18, obręb Wiązowna Kościelna, o pow.926 m2 zabudowana, sklep spożywczo- przemysłowy pow. uż. 80,1 m2 podłączony do sieci wodociągowej i energet., położona przy drodze asfaltowej powiatowej obok kościoła, na obszarze intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w ulicy kanalizacja, gaz.

Regulaminy przetargów dostępne są: www.gswiazowna.pl, www.otodom.pl