Kategorie

6 czerwca 2016 r. w Malcanowie przeprowadzony został drugi etap konkursu ortograficznego „Mistrz Ortografii”. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej działający w Szkole Podstawowej w Malcanowie.

Do konkursu przystąpiły wszystkie cztery szkoły z terenu Gminy Wiązowna (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance, Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Lotników Polskich w ZSG w Wiązownie, ZSG im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie oraz Szkoła Podstawowa w Malcanowie), które po przeprowadzeniu pierwszego, wewnętrznego etapu konkursu, spośród 292 uczniów wyłoniły 47 najlepszych.

Drugi etap konkursu rozpoczął się o godz. 13.00 i polegał na napisaniu dyktand ze słuchu w dwóch kategoriach wiekowych – klasy II i klasy III. Komisja konkursowa, powołana spośród nauczycieli uczących we wszystkich szkołach, dokonała szczegółowego sprawdzenia prac konkursowych i wyłoniła zwycięzców.

W kategorii klas II:
I miejsce – Natalia Szewczak ZSG w Wiązownie
Amelia Kopka Szkoła Podstawowa w Malcanowie
II miejsce – Szymon Przybysz Szkoła Podstawowa w Malcanowie
III miejsce – Maciej Skwara ZSG w Wiązownie

Wyróżnienia: Hubert Rafał, Marta Niemczak, Bartosz Dąbrowski, Dominika Gadomska – Szkoła Podstawowa w Gliniance

W kategorii klas III:
I miejsce – Julia Pogorzelska ZSG Wiązowna
II miejsce – Maciej Pyra Szkoła Podstawowa w Gliniance
Szymon Owsianko ZSG w Wiązownie
III miejsce – Eliza Kuśmierczuk ZSG w Zakręcie

Wyróżnienia: Daria Rozwadowska, Bartłomiej Kostrzewa, Julia Szumańska, Stanisław Gocłowski – ZSG w Wiązownie

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Szczególne podziękowania dyrektor Hanna Sekulska skierowała do wszystkich nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do udziału w konkursie i propagują poprawność ortograficzną w swoich placówkach.
Za ufundowanie nagród dziękujemy: Radzie Rodziców SP Malcanów, Oświacie Gminnej w Wiązownie oraz firmie ERKA-SAT z Wiązowny.

info. z tukontakt@wiazowna.pl: koordynator konkursu – Renata Koziarska SP Malcanów