Kategorie

Gminne uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w tym roku w Gliniance. Organizatorzy – Urząd Gminy w Wiązownie, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance – przygotowali bogaty program uświetniający tę uroczystość.

O godzinie 12.45 rozpoczęła się msza święta w intencji ojczyzny. Ksiądz proboszcz Krzysztof Krzesiński przywitał poczty sztandarowe i zaproszonych gości.

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny podzielił się z zebranymi swoimi refleksjami na temat Konstytucji 3 Maja i patriotyzmu. Podziękował też wszystkim zebranym, którzy licznie przybyli, by wspólnie świętować.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Gliniance przygotowali montaż słowno–muzyczny, w którym przybliżyli wydarzenia sprzed 225 lat. Na szczególną uwagę zasługuje połączony chór obydwu szkół, który przepięknie i wzruszająco wykonał trzeciomajowe pieśni.
Wydarzeniem kulturalnym był koncert organowy Sebastiana Adamczyka. Koncert przeplatany medytacjami zachwycił gości, którzy zasłuchani docenili zarówno piękno słowa jak i muzyki.

Ostatnim punktem programu było spotkanie przy kawie w przedszkolu „Karolek”, gdzie w miłej i serdecznej atmosferze zaproszeni goście mogli porozmawiać, lepiej się poznać i pobyć ze sobą.

Była to miła uroczystość, która nie odbyłaby się bez zaangażowania i pomocy ze strony władz Gminy Wiązowna, księdza proboszcza, Gminnego Ośrodka Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy w Radiówku,  nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum  w Gliniance, pracowników niepedagogicznych obu szkół oraz uczniów i rodziców. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa Teresa Bąk podziękowała instytucjom, pocztom sztandarowym, zaproszonym gościom i wszystkim obecnym oraz całej społeczności lokalnej za patriotyczną postawę: „Pragnę w imieniu własnym i dyrektor gimnazjum gorąco podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej niecodziennej lekcji historii.  Mam nadzieję, że pozwoliła ona na nowo odczytać i zrozumieć wartość Ojczyzny, wolności, a przede wszystkim potrzebę bycia patriotą”.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 r. na Sejmie Czteroletnim. Jej twórcami byli światli patrioci: Stanisław Małachowski, Ignacy i Stanisław Potoccy, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic i przekonany do zmian król Stanisław August Poniatowski.
Ustawa Rządowa z 3 Maja wprowadzała niezbędne w kraju reformy. Zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego, była drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Była też ostatnią próbą utrzymania niepodległości w osiemnastowiecznej Polsce.

To ważne święto niesie uniwersalne przesłanie dla Polaków. Jest wzorem politycznego porozumienia pomiędzy ugrupowaniami reprezentującymi różne poglądy i potrzeby. Pokazuje, że Polacy potrafią dojść do porozumienia mimo podziałów i waśni, co również może być przykładem dla dzisiejszych polityków. Twórcy Konstytucji wykazali się wyobraźnią, długofalowym myśleniem i działaniem obliczonym na lata, a nie jedną kadencję sejmu.