Kategorie

Ostatnie rankingi ogólnopolskie, przygotowywane przez Polską Agencję Prasową, są bardzo przychylne naszej gminie. Mamy dodatnie saldo migracji i wysokie dochody na jednego mieszkańca.

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu rankingu migracji, na 2478 gmin w Polsce jesteśmy na 89 miejscu pod względem migracji. Coraz więcej osób wybiera gminę Wiązowna na swoje miejsce zamieszkania – najwięcej spośród gmin powiatu otwockiego. Przypominamy, że oprócz podatku od nieruchomości, które płacą właściciele gruntów i budynków, gminy otrzymują też 38 % podatku od dochodu osób fizycznych. Dlatego tak ważne jest wskazywane w deklaracji miejsca zamieszkania i urzędu skarbowego (w naszym przypadku w Otwocku), a także meldowanie się w miejscu zamieszkania. Dzięki temu możemy przeznaczać większe środki na inwestycje gminne – w miejscu, w którym mieszkamy, uczymy się i spędzamy czas wolny. Ranking dostępny jest tutaj.

Na jednego mieszkańca przypada 5 089,05 zł. Ranking powstał na podstawie analiz regionalnych izb rachunkowych, które sprawdzały budżety gminy za 2016 r. W stosunku do 2015 r. dochody gmin w Polsce wzrosły o 548 zł. Ranking dostępny tutaj.

Jak podał tygodnik „Linia Otwocka” w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Politechniki Warszawskiej najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości spośród gmin w powiecie otwockim ma Józefów. Wiązowna jest w pierwszej setce gmin, zajmując 93 miejsce z 141,39 podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców. Badana przedsiębiorczość nie zależy bezpośrednio od samorządu, jednak gminy mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości. My robimy to organizując cykliczne fora gospodarcze, informując przedsiębiorców o szkoleniach i dotacjach, a także wspierając ich w postępowaniach administracyjnych. Informacje o rankingu dostępne są tutaj. Pozytywnie do stosowanych przez nas narzędzi wsparcia przedsiębiorców odniosła się Najwyższa Izba Kontroli, która w czerwcu i lipcu prowadziła kontrolę w tym zakresie. Z jej wynikami można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.