Kategorie

Na sesji 29 sierpnia ubiegłego roku radni zdecydowali o przekazaniu 20 tys. zł dla wsi Rytel z gminy Czersk powiat Chojnicki, na remont dróg gminnych po klęsce żywiołowej, która dotknęła Pomorze w pierwszej połowie sierpnia. Wiatr spowodował ogromne szkody i zniszczenia. Powalone zostały lasy, domy, linie energetyczne, zniszczona infrastruktura drogowa. Nie zastanawialiśmy się długo, czy udzielić wsparcia. Gdyby to nas spotkała taka klęska każda pomoc byłaby nieoceniona. Nie mogliśmy pozostać obojętni. Burmistrz Rytla skierował podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, przewodniczącej rady gminy, radnych i wójta: „W imieniu mieszkańców Gminy Czersk, radnych Rady Miejskiej w Czersku oraz własnym, serdecznie dziękuję za okazaną pomoc finansową, a przede wszystkim za bezinteresowną życzliwość. (…)”. Całość podziękowań dostępna pod tekstem.