Kategorie

Dnia 29 maja 2017 gimnazjaliści uczestniczyli w pokazach doświadczeń w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Tematem przewodnim tej wyjątkowej lekcji były gazy, ciecze i ciała stałe. Doświadczenia zostały przeprowadzone przez doktora Romana Luboradzkiego.

Uczniowie naszej szkoły byli w nich bardzo aktywni, odpowiadali na pytania zadawane przez doktora jak również dzielnie pomagali podczas wykonywania  eksperymentów takich jak:  zmiany pH, „mówienie po helu”, nadmuchiwanie balonika za pomocą suchego lodu, skraplanie tlenu zawartego w powietrzu przy pomocy ciekłego azotu, nadmuchiwanie balonika poprzez umieszczenie go w próżni, zamrażanie w ciekłym azocie ołowiu i banana, pokaz rozpuszczalności CO2 w wodzie, chłodzenie baloników wypełnionych CO2, powietrzem i helem.

Bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudził suchy lód i ciekły azot. Uczniowie przekonali się sami jak łatwo można wbić gwoździa w banana, gdy potraktujemy go ciekłym azotem! Po powrocie uczniowie jednomyślnie stwierdzili, że była to dla nich pożyteczna lekcja przedmiotów ścisłych przekazana w bardzo ciekawy sposób.

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Natalia Rostkowska