Kategorie

Klasy VII a oraz VII b ze szkoły w Zakręcie uczestniczyły w lekcji w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzieci uczyły się o gazach, cieczach i ciałach stałych. Lekcja opierała się na doświadczeniach przygotowanych przez pracownika Instytutu Chemii Fizycznej PAN, dr Romana Luboradzkiego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Poznali właściwości suchego lodu, ciekłego azotu. Pomagali i asystowali doktorowi w przeprowadzeniu takich doświadczeń jak: skraplanie tlenu zawartego w powietrzu za pomocą ciekłego azotu, nadmuchiwanie balonika za pomocą suchego lodu czy chłodzenie baloników wypełnionych CO2 powietrzem i helem. Duże zainteresowanie wzbudziło „mówienie helem”. Uczniowie wykazali się wiedzą i odpowiadali pytania doktora Luboradzkiego i sami zadawali szereg pytań. Po skończonej lekcji jednomyślnie stwierdzili, że była to dla nich bardzo ciekawa i pożyteczna lekcja.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Natalia Rostkowska