Kategorie

Mieszkańcy zdecydowali

Fundusz w Malcanowie podzielony. Ponad 22 tys. zł mieszkańcy Malcanowa przeznaczą na projekty oświetlenia i zagospodarowanie przestrzeni publicznej tzw. Laguny. Na zebraniu obecni byli wójt – Janusz Budny, sekretarz – Anna Rosłaniec, sołtys Malcanowa i radny – Stanisław Bogucki oraz radna – Bogumiła Majewska. Wójt przedstawił plany dotyczące rozbudowy szkoły w Malcanowie, a także budowy i remontów dróg. Mieszkańców interesowały także inwestycje gminne, m.in. wodociąg i kanalizacja. Wnioski mieszkańców dotyczące funduszu sołeckiego będą teraz sprawdzane pod kątem formalnym przez urzędników.