Kategorie

24 września br. w Szkole w Zakręcie odbyło się spotkanie mieszkańców Zakrętu, na którym zadecydowano, na co przeznaczone będą pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2016. W propozycjach mieszkańców znalazły się między innymi: rajd rowerowy i spływ kajakowy, wigilia dla seniorów, spotkania aktywizująco-integracyjne mieszkańców, projekt zagospodarowania terenu przy przedszkolu w Zakręcie, projekt skrzyżowania ul. Długiej i Świerkowej, wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw. W zebraniu uczestniczył wójt Janusz Budny, sołtys Jacek Kardas.

W Zakręcie do podziału było ponad 37 tys. zł. Wniosek z podziałem środków sołeckich jest obecnie sprawdzany przez urzędników. Po jego formalnym sprawdzeniu środki zostaną przeznaczone zgodnie z wolą mieszkańców. Spotkanie było także okazją do dyskusji na bieżące sprawy sołectwa.