Kategorie

Mieszkańcy Osiedla Rudka podczas zebrania w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok, w wyniku głosowania zdecydowali, że środki  przeznaczą na remont ul. Jodłowej. Na zebraniu obecni byli sołtys – Ewa Parol, Jan Wierzbicki z urzędu gminy. Pozostałe propozycje zawarte we wniosku, złożonym do urzędu gminy, sprawdzane są pod kątem formalnym przez urzędników. Po zakończeniu sprawdzania propozycje zostaną zatwierdzone, a środki rozdysponowane zgodnie z wolą mieszkańców.