Kategorie

14 mieszkańców przybyłych na spotkanie w sprawie podjęcia decyzji, na co przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego zdecydowało, że środki te wydadzą na:
– remont ul. Podzamcze (zakup kruszywa i wyrównanie),
– utrzymanie świetlicy wiejskiej,
– zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Sosnowej (zakup urządzeń, założenie zieleni).

Łączna suma wszystkich wyżej wymienionych zadań wynosi 37 243,80 zł. Zebranie odbyło się 29 sierpnia br. Obecny był na nim wójt Janusz Budny. Po podjęciu decyzji o przeznaczeniu, sołtys Paweł Zawadka złożył wniosek do urzędu i wraz z mieszkańcami oczekuje teraz na jego formalne sprawdzenie.