Kategorie

Coś dla ducha, coś dla ciała

W poniedziałkowy wieczór 24.08.2015 mieszkańcy Kopek zdecydowali o podziale funduszu sołeckiego na 2016 rok. Swoje środki   jednogłośnie rozdysponowali na dwa zadania: 10.000,00zł na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Nad Świdrem i 3668,49zł na organizację pikniku integracjno- aktywizującego. Wnioski będą teraz sprawdzane pod kątem formalnym przez urzędników.

W tym roku z funduszu sołeckiego wykonano oświetlenie ulicy Jeździeckiej za kwotę 10.000zł za pozostałe środki w kwocie 2487,70zł w dniu 5 września odbędzie się impreza aktywizująco-ekologiczna Dzień Ziemi połączona ze sprzątaniem wsi. Na zebraniu obecni byli z-ca wójta – Tomasz Kostyra, radny – Stanisław Bogucki, sołtys Kopek Marzena Rybka oraz mieszkańcy. Głównym tematem rozmów i wniosków były sprawy związane oświetleniem ulicznym, z drogami i bezpieczeństwem. Pod koniec zebrania powiła się młodzież, która usłyszała od zastępcy Wójta dobre wiadomości. Obecnie trwają prace nad wydzieleniem działki pod boisko i świetlicę. W perspektywicznych planach gminy jest budowa typowych świetlic wiejskich  wg. projektu zaplanowanej do realizacji w pierwszej kolejności świetlicy w Izabeli. Na zakończenie z-ca Wójta zaprosił wszystkich mieszkańców na uroczyste otwarcie szkoły w Malcanowie w dniu 30 sierpnia.