Kategorie

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Woli Karczewskiej poszukuje fizjoterapeuty do świadczenia usług fizjoterapeutycznych na rzecz seniorów-uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. Świadczenia w wymiarze 80 godzin miesięcznie realizowane będą na podstawie umowy zlecenia w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku z możliwością przedłużenia.

Miejsce świadczenia usług: Dzienny Dom „Senior-WIOR” w Woli Karczewskiej, ul. Doliny Świdra 6, gm. Wiązowna.

Zakres realizowanych usług:
1) świadczenie podstawowych usług fizjoterapeutycznych w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii na rzecz użytkowników Domu,
2) prowadzenie działalności profilaktycznej polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu, podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w wieku 60+,
3) udział w organizowaniu zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnych,
4) prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz uczestników Domu i ich rodzin,
5) współpraca z personelem Domu,
6) prowadzenie dokumentacji wykonywanych świadczeń.

Wymagane dokumenty
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte umiejętności i doświadczenie,
– klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Informacje dodatkowe
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: senior.wigor@wp.pl lub w siedzibie Domu w terminie do dnia 28.08.2018 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 505 599 703.

Logo senior +

Projekt współfinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020”