Kategorie

We wtorek, 18 kwietnia zaczynają się zapisy do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych. Rekrutacja odbywać się będzie elektronicznie, ale trzeba też przygotować dokumenty papierowe, które należy złożyć w placówce.

Żeby zarejestrować dziecko do placówki trzeba wejść na strony: www.gminawiazowna.przedszkola.vnabor.pl (przedszkolak) lub www.gminawiazowna.podstawowe.vnabor.pl (uczeń).

Powyższe strony internetowe będą aktywne od 18 kwietnia, a nabór trwa do 28 kwietnia.

Zapisując dziecko można wskazać trzy przedszkola jednocześnie. Ale na pierwszym miejscu trzeba zaznaczyć to, na którym rodzicom zależy najbardziej. To przedszkole pierwszego wyboru. To tam trzeba będzie – po rejestracji elektronicznej – zanieść wniosek w wersji papierowej i inne dokumenty. W przypadku szkół obowiązuje rejonizacja. Ważne są kryteria, których spełnienie należy potwierdzić przekazując oświadczenia:
1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – oświadczenie dotyczące pracy zawodowej, nauki w trybie dziennym, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności gospodarczej;
2) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania – oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego dla Gminy Wiązowna;
3) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni deklarują pobyt dziecka w placówce powyżej 8 godzin dziennie – oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie;
4) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w placówce pierwszego wyboru – oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dwoje lub więcej dzieci;
5) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – oświadczenie.
Każdy z dokumentów zostanie zweryfikowany. Prosimy o rozważne składanie oświadczeń. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą zgłosić się do przedszkola lub szkoły podstawowej w celu pobrania wniosku lub skorzystać z dostępu do Internetu na stanowisku przygotowanym w Urzędzie Gminy Wiązowna (parter – Biuro Obsługi Mieszkańców). Do 11 maja komisje rekrutacyjne przedstawią listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 25 do 30 maja.

Poniżej przedstawiamy terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

r2

r1