Kategorie

Co najmniej 250 małych i średnich przedsiębiorstw otrzyma wsparcie w eksporcie! Warszawa i 39 sąsiadujących gmin przeznaczy 30 mln zł na projekt „Grow with Greater Warsaw”. Przedsiębiorcy z pięciu wiodących branż wezmą udział w szkoleniach, targach zagranicznych, misjach gospodarczych i wizytach studyjnych, otrzymają również profesjonalną pomoc ekspercką.

W ramach projektu „Grow with Greater Warsaw” wspierającego rozwój eksportu firmy z sektora MŚP z aglomeracji warszawskiej, PwC Polska, na zlecenie miasta, opracowało „Diagnozę potencjału eksportowego Małych i Średnich przedsiębiorstw z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) w zakresie internacjonalizacji”. Wyniki badania zaprezentowano na konferencji – Eksport siłą Warszawy i 39 gmin – w Centrum Kreatywności Targowa. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Warszawy i gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, firm z sektora MŚP, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz PwC Polska.

Intencją tego projektu jest określenie realnego potencjału eksportowego MŚP Warszawy i 39 gmin. Dzięki wynikom diagnozy wiemy nie tylko, ile i dokąd eksportują nasi przedsiębiorcy, ale przede wszystkim wiemy jak  stworzyć dla nich konkretną i idealnie dopasowaną do potrzeb ofertę wsparcia eksportu. Wiemy jak ustawić nasze działania tak aby były „szyte na miarę” dla sektora MŚP  i faktycznie pomogły im rozpocząć lub rozwijać eksport swoich produktów i usług oraz budować markę naszego regionu na całym świecie – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Jak wynika z „Diagnozy” przygotowanej przez firmę doradczą PwC Polska, wartość eksportu realizowanego przez tutejszych przedsiębiorców wyniosła 72,5 mld zł, co oznacza 71,7 proc. wartości eksportu z całego województwa mazowieckiego (odpowiednio 9,9 proc. wartości eksportu z Polski).

Głównymi trzema grupami produktów eksportowanych z aglomeracji warszawskiej za granicę w 2015 roku były sprzęt gospodarstwa domowego (8,6 proc.), wyroby chemii użytkowej i kosmetyczne (5,9 proc.), a także mięso i wyroby zakonserwowane z mięsa (4,8 proc.). Przodującymi kierunkami eksportu są Niemcy, Czechy oraz Wielka Brytania. W ramach „Diagnozy”  zidentyfikowanych zostało pięć podstawowych specjalności eksportowych:
•    Innowacyjne tworzywa sztuczne,
•    Maszyny przyszłości (Przemysł 4.0),
•    Rozwiązania informatyczne (ICT) i elektronika,
•    Nowoczesna moda i projektowanie,
•    Zrównoważone przetwórstwo spożywcze, w ramach których prowadzone będą działania wspierające MŚP w rozwoju eksportu.

Przeprowadzone przez nas badania wśród przedsiębiorców pozwoliły określić obszary pożądanego wsparcia firm przy rozwijaniu działalności eksportowej. Najczęściej wskazywanym przez nich wyzwaniem jest brak wystarczającej wiedzy dotyczącej uwarunkowań administracyjno-prawnych w zakresie ekspansji zagranicznej oraz wiedzy dotyczącej specyfiki działania na innych rynkach. Są to potrzeby, którym chcemy wyjść naprzeciw podczas planowania programu wsparcia dla przedsiębiorców – mówi Dionizy Smoleń, dyrektor zespołu ds. sektora publicznego w PwC.

Sektor MŚP oczekuje wsparcia zwłaszcza w zakresie poszukiwania oraz doboru kontrahentów na rynkach zagranicznych i uczestnictwa w spotkaniach B2B. Możliwość udziału w targach oraz konferencjach postrzegany jest przez firmy jako szansa na poszerzenie wiedzy, nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz promocję swoich towarów i usług. Innymi oczekiwanymi formami wsparcia są również szkolenia dotyczące działalności eksportowej, doradztwo w zakresie przygotowania strategii eksportu firmy i strategii finansowania internacjonalizacji firmy.

Działania promocyjne dla sektora MŚP z aglomeracji warszawskiej (targi, konferencje, spotkania B2B i networkingowe, etc.) ujęte w strategii obejmującej 5 programów wsparcia, w ramach 5 specjalności eksportowych wskazanych w diagnozie pomogą spełnić te oczekiwania. Rekomendowane w części diagnostycznej rynki zagraniczne staną się faktycznym miejscem działań promocyjnych i gospodarczych dla firm z regionu warszawskiego, które realizowane będą w latach 2017-2022. Szczegółowy program wsparcia eksportu, zostanie opracowany w ramach współpracy z PwC Polska, a kompleksową ofertę poznamy w lutym 2017 roku.

Działania realizowane pod nazwą „Grow with Greater Warsaw” w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”, współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:
info@gwgw.com.pl
lub Andrzej Czajkowski
Koordynator Projektu z ramienia Miasta st. Warszawy
tel. +48 22 443 07 91
aczajkowski@um.warszawa.pl