Kategorie
Duchnów Aktywizacja

Na styczniowej sesji Rady Gminy Wiązowna radni przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów aktywizacja gospodarcza”. Obszar objęty planem obejmuje tereny pomiędzy ulicami Ustronną, Spacerową, Bosmańską oraz projektowaną autostradą A2 w Duchnowie.
Plan zakłada, że na tym terenie można będzie budować hale magazynowe, składy, budynki produkcyjne i usługowe. To nie przypadek, że na takie cele przeznaczono ten właśnie fragment naszej gminy. Bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A2, Węzła Konik, powodują, że jest to idealna lokalizacja dla tego typu inwestycji. Szybka komunikacja, dobre drogi, położenie w centralnej części Polski, uregulowana sytuacja prawna terenów oraz współpraca z samorządem i mieszkańcami to nasze niezaprzeczalne atuty.

Takich terenów już szukają inwestorzy, którzy chcą tu zlokalizować swoje przedsiębiorstwa. Do tej pory ich działania były hamowane. Trudno bowiem inwestować miliony złotych na terenach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, tym bardziej, że budowy tych ważnych dróg, przez lata były zapowiadane, ale nie realizowane. Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. Przyjęcie tego planu to dobra informacja dla właścicieli położonych tam nieruchomości. Ceny działek, ze względu na zainteresowanie dużego biznesu, w krótkim czasie znacząco wzrosną. Do tej pory przyszły rozwój dróg był dla właścicieli nieruchomości z tej części Duchnowa problemem, bo obniżał ceny działek pod zabudowę mieszkaniową lub wręcz uniemożliwiał ich sprzedaż. Teraz, gdy przeznaczenie terenu jest oczywiste i uregulowane, obrót nieruchomościami pod zabudowę biznesową stanie się prostszy.

Plan „Duchnów aktywizacja gospodarcza” to także pierwszy taki dokument, który powstał od początku do końca w naszym urzędzie. Do jego stworzenia nie zatrudnialiśmy, jak bywało wcześniej, zewnętrznych firm. Nasi urzędowi planiści od trzech lat zdobywają nowe umiejętności i uprawnienia. Rozwijają się i kształcą, dzięki temu ten i podobne plany będziemy tworzyli we własnym zakresie, a więc znacznie taniej. Wychodzimy bowiem z założenia, że lepiej inwestować w budowanie dobrej kadry, która poradzi sobie z podobnymi wyzwaniami, niż uzależniać się od pracy firm zewnętrznych.

Szczegółowych informacji na temat planu „Duchnów aktywizacja gospodarcza” udziela Rafał Musiałek, e-mail: r.musialek@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 19.

[urzednik_online mail=”r.musialek@wiazowna.pl”]