Kategorie

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Duchnów aktywizacja gospodarcza” obejmującego tereny pomiędzy ulicami Bosmańską, Spacerową i Ustronną w Duchnowie.

Dyskusja odbędzie się 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku, na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Projektu planu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
Więcej informacji o planie udziela:

Rafał Musiałek

pok. 005
tel. 22 512 58 19

e-mail: r.musialek@wiazowna.pl