Kategorie

Zapraszamy na Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych w Szachach Szybkich, które odbędą się 18 listopada 2017 r. w godz. 10:00 – 17:00, Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa –Wesoła.

Poniżej prezentujemy regulamin zawodów

REGULAMIN:

I. Cele
• Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży na Mazowszu.
• Wyłonienie Drużynowego Mistrza Mazowsza Szkół Podstawowych.

II. Organizatorzy: Mazowiecki Związek Szachowy, UKS Gambit Wesoła.

III. Termin i miejsce: 18.11.2017r. w godz. 10.00 – 17.00, Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa –Wesoła.

IV. Warunki uczestnictwa
• W turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące mazowieckie szkoły podstawowe, które zgłoszą się na adres e-amil agabr@poczta.onet.pl do dnia 8.11.2017 i opłacą wpisowe w wysokości 100 zł od drużyny (płatne w dniu rozgrywek). Zgłoszenia imienne składu zawodników dokonujemy do dnia 12 listopda.
Zgłoszenia drużyn po terminie będą możliwe ale wpisowe zwiększy się i wyniesie 120zł, a w dniu zawodów 150zł.
Zgłoszenia nowych drużyn po terminie, od 09.11.2017 oraz w dniu zawodów będą przyjmowane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z sędzią głównym.
Wszyscy zawodnicy drużyny muszą być uczniami szkoły którą reprezentują.
Wszyscy zawodnicy powinni przynieść na zawody ważną legitymację szkolną
• Jedna szkoła może wystawić maksymalnie 3 drużyny.
Jednak w przypadku gdy liczba drużyn szkół podstawowych będzie większa niż 90, drużyny zgłoszone jako trzecie z tej samej szkoły rozegrają odzielny turniej B. Jeśli po oddzieleniu drużyn nr3 nadal liczba zgłoszonych szkół będzie większa niż 90 to w pierwszej kolejności do turnieju B będą przenoszone drużyny nr2 z tej samej szkoły ze średnim rankingiem równym 1000pkt. i dalej koljne drużyny nr2 z najniższymi rankingami.
Jeśli szkoła wystawi tylko jedną drużynę to zawsze ta druzyna bez względu na średni ranking zagra w głównym turnieju.

Zwycięska drużyna w turnieju B otrzyma nagrodę.
• Konieczne potwierdzenie obecności w dniu zawodów 18.11.2017 w godz.8.30 – 9.30 poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia drużyny do zawodów.
• Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów, Partnerów i Sponsorów Turnieju.

V. Finansowanie
• Koszty organizacji zawodów ponosi organizator.
• Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą zawodnicy.

VI. Składy drużyn
• Drużyna składa się z 4 zawodników: w tym minimum z jedną dziewczynką i minimum jednym chłopiecem
• Drużyna może wystąpić w 3 osobowym składzie.
• Na szachownicy czwartej musi występować zawodniczka.
• Na szachownicy 1-3 może zostać zgłoszona dziewczynka, jednakże pozbawia ją to prawa gry na szachownicy 4 dla dziewczynek.
• Zgłoszeń dokonujemy przez internet na adres : agabr@poczta.onet.pl. Zawodników zgłaszamy według numerów szachownic na których będą grali.
• Kolejność zawodników w drużynie zgłoszona poprzez wypełnienie druku w dniu zawodów, musi być zgodna z kolejnością w zgłoszeniu internetowym. W dniu zawodów, ale przed ich rozpoczęciem, można będzie warunkowo dopisać nowego zawodnika, pod warunkiem, że któryś z wcześniej zgłoszonych nie przyjedzie na zawody.
• Drużyna może zgłosić jednego rezerwowego zawodnika który będzie mógł zagrać na 3 szachownicy oraz jedną rezerwową zawodniczkę przypisaną do 4 szachownicy. Jednak z uwagi na konieczność szybkiego przeprowadzenia kojarzeń kolejnych rund w systemie komputerowym nie będą dokonywane zmiany nazwisk graczy a nagrodę za najlepszy wynik otrzyma zawodnik zgłoszony w składzie podstawowym na 1,2,3,4 desce.
• W przypadku pisemnego niezgłoszenia zmiany składu drużyny, obowiązuje skład podstawowy
• W przypadku rundy pierwszej – jesli drużyna nie zgłosi inaczej to zagra skład podstawowy, to jest złożony z zawodników znajdujących się w głównym zgłoszeniu na miejscach 1-3 oraz najwyżej zgłoszonej dziewczynki.
• Zawodnik nie może być zgłoszony do więcej niż jednej drużyny to znaczy : W przypadku zgłoszenia dwóch drużyn z tej samej szkoły, zawodnik zostanie na stałe przypisany do drużyny nr. I lub nr.II.
• Uczniowie oddziałów gimnazjalnych nie mogą być dołączani do zespołów szkół podstawowych .
• Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie średnich rankingów PZSzach. Podstawą Rankingu jest Centralny Rejestr PZSzach lub wpis w legitymacji szachowej.

VII. System i tempo gry
· Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund.
· Tempo gry 15 min dla każdego zawodnika.

VIII. Program rozgrywek
8:30 – 9:30 – rejestracja drużyn
10:00 – 10:45 – runda I
10:45 – 11:00 – uroczyste otwarcie Turnieju
11:00 – 13:30 – rundy II-IV
13:30- 14.30 przerwa obiadowa po IV rundzie
14:30 -17.30 rundy V-VIII
17.45 uroczyste zakończenie Turnieju

IX. Kolejność miejsc drużynowa
• Suma punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny.
• Duże punkty meczowe.
• Suma punktów na pierwszej szachownicy
• Suma punktów na czwartej szachownicy
• Suma punktów na drugiej szachownicy

X. Kolejność miejsc indywidualna
Nagroda jest przypisana do najlepszego wyniku na szachownicy.
Kolejność miejsc na szachownicach ustala się według następujących kryteriów:
• liczba zdobytych punktów,
• miejsce drużyny.

XI. Nagrody i wyróżnienia
Zwycięska Szkoła otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Mazowsza Szkół Podstawowych w Szachach Szybkich

Drużynowo
I miejsce: Puchar + medale + dyplom + upominek
II miejsce: Puchar + medale + dyplom + upominek
III miejsce: Puchar + medale + dyplom + upominek

Indywidualnie na każdej szachownicy
I miejsce: medal + upominek
II miejsce: medal + upominek
III miejsce: medal. + upominek

XII. Informacje techniczne
• Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry FIDE dla szachów szybkich.
• Na nieparzystych szachownicach kolorem białym grają zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem czarnym).
• Każda drużyna wyznacza kapitana drużyny, który jest odpowiedzialny za wypełnienie protokołu meczowego, oraz zgłoszenia składu drużyny.
• Kapitanem drużyny może być : opiekun lub zawodnik.
• Wyniki meczu należy zgłasić do sędziego głównego bezpośrednio po meczu. Za zgłoszenie wyników odpowiedzialny jest kierownik drużyny grającej na pierwszej szachownicy białymi.
• Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 15 min powoduje przegraną.
• Jesli w trakcie turnieju w wyniku różnych nieprzewidzianych zdarzeń w drużynie zostanie tylko dwóch grających zawodników to taka drużyna będzie mogła kontynuować zawody w trybie warunkowym co oznacza brak mozliwości zdobycia medali indywidualnych i drużynowych przez zawodników tej drużyny.

Organizator może dopuścić drużynę składającą się z uczniów szkoły podstawowej która w swojej konstrukcji nie może spełnić wszystkich warunków regulaminowych jednak pod warunkiem że spełnia wszystkie warunki punktuVI regulaminu.
• Program zawodow może ulec niewielkiemu opóźnieniu.
• Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.
• Decyzje sędziego Głównego są ostateczne.

XIII. Ustalenia końcowe
• Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:
upomnienie
odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
wykluczenie z kojarzenia następnej rundy – decyzją sędziego głównego.
• W czasie zawodów będzie możliwość odpłatnego zjedzenia dwu-daniowego obiadu w cenie 16 zł.
• Warunkiem zakupienia jest zgłoszenie na e-mail agabr@poczta.onet.pl ilości chętnych na zjedzenie obiadu w terminie do 9 listopada
• Obowiązuje zmiana obuwia. Istnieje możliwość zakupienia ochraniaczy na obuwie w automacie.
• Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich).
• Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez ich zachowanie.
• Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowych, oraz zasad bezpieczeństwa i porządku.
• Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolność do udziału w zawodach odpowiada delegująca szkoła.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

Dyrektor Turnieju
Teresa Osypiuk

Sędzia Główny
IA Agnieszka Brustman