Kategorie

Żłobek przy ul. Bażantowej w Wiązownie „Małe Stópki Magdalena Gołąb” otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln zł na realizację projektu, którego celem jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi z terenu 7 gmin obszaru ZIT WOF. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPOWM na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. Więcej informacji pod nr tel. 500 400 242 lub 666 575 999 i na stronie www.malestopki.edu.pl

info z tukontakt@wiazowna.pl
Magdalena Gołąb