Kategorie

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach dwóch programów.

Pierwszy program: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 — (EFS POWER).
– projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET); ponadto osoby, które nie ukończyły 25 roku życia mogą uzyskać wsparcie, jeśli są zarejestrowane jako osoby bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące.

Drugi program: „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi”
Finansowany z Funduszu Pracy.
– projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

Termin i miejsce składania wniosków:
do dnia 10.11.2017 r. do godz. 15:30
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, ul. Górna 11
Sekretariat urzędu – pokój nr 14
e – mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl