Kategorie

Rada Gminy uchwaliła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 87.XIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2705W we wsi Kąck i budowy trzech peronów przystankowych oraz chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2710W i 2706W. Zmiana uchwały polega na zwiększeniu kwoty o 27,000,00 zł na zakup materiałów oraz zmniejszeniu o 4.071,71 zł zł na budowę peronów przystankowych i chodnika.