Kategorie

Rada gminy uchwaliła uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna. Po przeanalizowaniu wniosku sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli z dnia 3 czerwca 2015 r. omówionego na naradzie roboczej w dniu 16 września 2015 r. oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i fakt, że praca społeczna sołtysów i przewodniczących osiedli wymaga poświecenia ogromnej ilości czasu przyznano im diety w następującej wysokości: miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości – 70,00 zł (wzrost o 30,00zł), dieta za udział w naradzie koordynacyjnej 180,00zł (wzrost o 30,00zł), dieta za udział w sesji 80,00zł (bez zmian). Radni podnieśli niektóre diety sołtysów i przewodniczących zdając sobie sprawę, że bez ich pracy i zaangażowania nie da się efektywnie zarządzać gminą.

Szczegółowych informacji dotyczących diet sołtysów udziela:
Lidia Piotrowska
pok. 210
tel. 22 512 58 30
e-⁠mail: l.piotrowska@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=” l.piotrowska@wiazowna.pl”]