Kategorie
Góraszka Kolorowe Życie

Decyzja o pozwoleniu na budowę dla CH Góraszka stała się ostateczną 26 marca 2018 r. Decyzja obejmuje budowę I etapu Centrum Handlowego „Kolorowe Życie” w Góraszce (na terenie dawnego lądowiska), w skład którego wchodzą:

  • budowa budynku galerii handlowo – usługowej,
  • budowa budynku handlowo – usługowego „Dom i Ogród”,
  • budowa stacji paliw z budynkiem kasowym i wiatą,
  • budowa budynku stacji uzdatniania wody,
  • budowa masztu reklamowego, terenów manewrowych, dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych. Do przedmiotu inwestycji również zaliczone są zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki wody uzdatnionej wraz z odstojnikiem.

Inwestor prace budowlane rozpocznie w tym roku. Czas realizacji inwestycji szacowany jest na ok. 16-18 miesięcy nie uwzględniając przerwy zimowej. Budowa centrum Handlowego w Góraszce ściśle powiązana jest z budową drogi S17 oraz z budową drogi ekspresowej S-2.

Szczegółowe informacje dotyczące CH Góraszka znajdziemy na stronie http://www.auchangoraszka.pl/