Kategorie

Przyjdź, zapytaj, wyraź swoją opinię –  pod takim hasłem 29 czerwca w Urzędzie Gminy odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. Spotkanie z mieszkańcami poprowadzili Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinsp. Hubert Białogrodzki, Komendant Komisariatu w Józefowie kom. Zbigniew Szopa i Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny.

Na początku przedstawione zostały założenia rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, który ma na celu minimalizację bądź eliminację zjawisk i zdarzeń, które budzą powszechny sprzeciw i negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Celem debaty społecznej jest przede wszystkim włączenie obywateli w wypracowywanie  rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

Debata spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, radnych i sołtysów.

Przedstawione zostały uwagi i wnioski dotyczące między innymi  bezpieczeństwa w pobliżu szkół i związane ogólnie z ruchem drogowym. Zwrócono uwagę na niedostateczne oznakowanie niektórych dróg oraz za małą liczbę kontroli prędkości w godzinach porannego i popołudniowego szczytu na głównych arteriach gminy.

Wójt zaznaczył jak ważne dla mieszkańców gminy  jest poważne traktowanie ich  głosów  przez policjantów i świadomość, że ich każdy telefon czy wizyta na posterunku jest ważna i cenna.

Formuła debaty przewidywała możliwość składania uwag, które policjanci szczegółowo zapisywali i obiecali, że odpowiedzą na każdą.