Kategorie

Gminny Klub Tenisa Stołowego w Wiązownie złożył w Urzędzie Gminy ofertę z własnej inicjatywy na zadanie publiczne pn.: „Mistrzostwa Gminy Wiązowna w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości i przygotowanie do turnieju”.

Klub chce zorganizować turniej, w którym będą mogli wziąć udział zawodnicy w każdym wieku, przygotować ich do turnieju i kupić nagrody dla najlepszych.

Klub zwrócił się z prośbą o dofinansowanie. Wójt podejmując decyzję o przyznaniu dofinansowania bierze pod uwagę opinie mieszkańców o danym projekcie. Dlatego jeśli uważasz, że złożona oferta wymaga poprawek, prześlij swoje uwagi na adres mailowy m.bialek@wiazowna.pl do dnia 04.11.2015 r.