Kategorie

Pytanie o dofinansowanie

Uczniowski Klub Sportowy „Smoki” z Glinianki złożył ofertę z własnej inicjatywy na organizację 2 „Czwartków Lekkoatletycznych” XXII Edycji Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych oraz na organizację konferencji z okazji 20-lecia istnienia klubu. Zadanie skierowane jest dla uczniów wszystkich szkół gminy Wiązowna. Dzieci będą mogły wziąć udział w zajęciach pod okiem trenerów i reprezentować naszą gminę w ogólnopolskich zawodach. Natomiast podczas konferencji przedstawiona zostanie historia i znaczenie UKS-ów w rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. By wyżej opisane zadania mogły zostać zrealizowane potrzebne jest dofinansowanie gminy. Żeby je uzyskać należy przeprowadzić swego rodzaju konsultacje społeczne.  Jeśli masz uwagi dot. planów  UKS „Smoki”, jeśli uważasz, że złożona oferta wymaga poprawek wypełnij specjalnie przygotowany formularz i dostarcz go do urzędu.

Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć pomysł organizacji „Czwartków Lekkoatletycznych” i konferencji.