Kategorie

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy, która odbyła się w piątek, 13 lipca poświęcona była wprowadzeniem do budżetu gminy nowych zadań: „Wykonanie ogrodzenia od strony Świdra przy budynku Szkoły Podstawowej w Gliniance” (56 tys. zł.) oraz „Zakup samochodu do transportu posiłków dla jednostek oświatowych” (55 tys. zł). Zwiększone zostały również środki na przygotowanie placówek oświatowych do sprawnego funkcjonowania od nowego roku szkolnego.

W konkursie ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018, moduł I – utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” uzyskaliśmy wsparcie na utworzenie Klubu Seniora „Nad Świdrem” w wysokości 149.600 zł przy całkowitej wartości wniosku 187 tys. zł. Dzięki temu zostanie dobudowana oranżeria do Domu Kultury „Nad Świdrem”, która będzie pełniła funkcję sali klubowej. Stąd wynikła konieczność wprowadzenia do budżetu tej kwoty. Po zakończeniu zadania środki wsparcia zostaną zwrócone gminie.

Kolejna uchwała, którą podjęli Radni dotyczyła zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna (sołectw i osiedli) w zakresie uchwał dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

[urzednik_online mail=”p.woznica@wiazowna.pl”]