Kategorie

W 2015 roku udzieliliśmy Powiatowi Otwockiemu pomocy rzeczowej w postaci opracowania projektu budowy chodnika w Woli Karczewskiej na ul. Doliny Świdra o łącznej długości ok. 1 km (od ul. Mostów do końca nawierzchni asfaltowej w Woli Karczewskiej). Uzyskaliśmy zaświadczenie Starosty Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót.

Obecnie kontynuujemy realizację zadania. W ramach I etapu inwestycji zostanie wykonany odcinek chodnika o długości ok. 300 mb. od ul. Mostów do ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej. Chodnik będzie miał szerokość 2 m, będą wykonane zjazdy indywidualne, pobocze z kruszywa, odwodnienie za pomocą ścieku przykrawężnikowego i podchodnikowego.

Całość inwestycji będzie kosztowała ok. 210 tys. zł. Termin umowny wybudowania chodnika to 31.07.2018 r., ale biorąc pod uwagę stan zaawansowania inwestycji nowy chodnik będzie można już użytkować w czerwcu.

[urzednik_online mail=”t.mielnicki@wiazowna.pl”]