Kategorie

Jest decyzja Rady Gminy!

25 sierpnia br. podjęto uchwałę dotyczącą przekazania pomocy rzeczowej w wysokości 5 tys. zł dla Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi już w styczniu br. między wójtem a dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, po stronie gminy pozostaje zadanie przygotowania niezbędnej dokumentacji tego zadania, a wykonaniem zajmie się MZDW. Projekt będzie dotyczyć dokończenia brakującego 40-metrowego odcinka chodnika w Duchnowie wzdłuż drogi 721. Tak więc po wielu latach oczekiwania zostanie zakończona budowa chodnika. Z pewnością przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się w tym miejscu, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły w Brzezinach.