Kategorie

W ubiegłym roku w ramach udzielonej pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego, wykonaliśmy dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 2702W w Zakręcie – ul. Asfaltowej. Koszt projektu to 5 tys. zł. Przebudowa drogi polega na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego łączącego drogę krajową nr 2 – Trakt Brzeski z ul. Asfaltową. Ponadto zakupiliśmy materiały budowlane za kwotę blisko 10 tys. zł. Prace wykonuje firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie. Wykonywany jest odcinek tuż za skrzyżowaniem dwóch dróg. Teraz przedostanie się do Sulejówka będzie znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, email: t.mielnicki@wiazowna.pl

[urzednik_online mail=”t.mielnicki@wiazowna.pl”]