Kategorie

Firma Tomiraf s.c. z Gliny rozpoczęła prace na ul. Wiejskiej w Rzakcie (droga gminna Nr 270839W). Trwa wykonywanie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 750 mb. (część ul. Wiejskiej wraz ze skrzyżowaniami z drogą powiatową Nr 2711W, z ulicami wewnętrznymi – droga wewnętrzna od drogi powiatowej nr 2711W, ul. Mazowiecka w Rzakcie do szkoły oraz na część drogi wewnętrznej ul. Mokrej od ul. Wiejskiej do pętli autobusowej. Planowany termin realizacji prac to 31 sierpnia. Jest to 1 etap realizacji zadania, który wykonamy w 2018 r.

Koszt zadania to blisko 240 tys. zł plus koszt wcześniej wykonanego projektu drogowego (umowa z projektantem) – 14.760,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków Gminy z udziałem środków z funduszu sołeckiego Rzakty na 2018 rok w kwocie 31 145,73 zł. Zmodernizowany odcinek drogi ul. Wiejskiej i dwóch dróg wewnętrznych poprawi w znacznym stopniu komfort życia mieszkańców.

Więcej informacji udziela Jan Wierzbicki, pok. 209, tel. 22 512 58 61, email: j.wierzbicki@wiazowna.pl

[urzednik_online mail=”j.wierzbicki@wiazowna.pl”]