Kategorie

W ramach inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Piaskowej w Dziechcińcu, w pierwszej połowie 2018 roku, wykonano dokumentację projektową oraz doziarnienie istniejącej podbudowy z kruszywa z dogęszczeniem i profilowaniem. W dniu 16.08.2018r. zakończliśmy wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Piaskowej.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi wynoszą: szerokość jezdni z betonu asfaltowego 3,5m do 5,0 m (mijanki),a szerokość pobocza 0,75m, długość odcinka ok. 0,5 km. Niebawem zostaną także wykonane progi spowalniające typu U-16a.

Zastosowane rozwiązania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków ruchu pojazdów. Nowy odcinek drogi jest wykonany od ul. Majowej w Dziechcińcu (droga powiatowa nr 2709W) do ul. Ziołowej. Całość inwestycji to kwota ok. 144 tys. zł, z czego 15 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Dziechciniec.