Kategorie

Trwa budowa drogi przy ul. Kościelnej w Zakręcie. Na odcinku ok. 320 mb wybudowane zostaną jezdnia asfaltowa o szerokości 6 m, chodnik o szerokości 2 m oraz pobocza. Wykonawcą robót jest firma Tomiraf s.c. z Gliny. Koszt budowy drogi to 550 tys. zł i w całości pokryty zostanie z budżetu gminy. Prace potrwają do połowy czerwca.

Droga przy ul. Kościelnej powstaje w trybie tak zwanej „specustawy drogowej”. Właścicielom działek, które zostały przejęte przez gminę na potrzeby budowy drogi, wypłacane będą odszkodowania. W tej chwili w Starostwie Powiatowym w Otwocku toczą się sprawy o wypłacanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę.