Kategorie

Trwa montaż ogrodzenia wokół boiska w Duchnowie za budynkiem biblioteki przy ul. Wspólnej 157. Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy, w tym z wydzielonego funduszu sołeckiego Duchnowa w kwocie 15 tys. zł. Całość inwestycji będzie kosztowała prawie 34 tys. zł. Za tę kwotę wybudujemy ogrodzenie panelowe o długości 221 mb, 2 bramy i 4 furtki. Teren pod wykonanie nowego ogrodzenia przygotował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Zakład zdemontował również stare ogrodzenie, usunął gruz, wyciął krzewy i przeprowadził niwelację terenu.

Ogrodzenie zostanie wykonane w technologii panelowej. Ogromną zaletą tego typu ogrodzeń jest łatwość montażu i ewentualnych napraw. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z placu zabaw, a także boiska.

Ponadto prowadzimy również równolegle budowę ogrodzenia w Rzakcie przy budynku starej hydroforni, który jest obecnie wykorzystywany przez klub sportowy LUKS Rzakta. Za kwotę 12 tys. zł zostanie wybudowane ogrodzenie panelowe o długości 82,5 mb, brama i 3 furtki. Również w tym przypadku ZWiK w Wiązownie przygotował teren pod montaż nowego ogrodzenia. Zakończenie budowy ogrodzeń planowane jest na 31 sierpnia.