Kategorie

Rozpoczęły się prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Żwirowej do ul. Kotliny w Malcanowie. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w zeszłym roku, gdzie ciąg pieszo-rowerowy powstał przy malcanowskiej szkole. W ramach tej samej inwestycji wkrótce wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy od ul. Granicznej do ul. Olchowej w Dziechcińcu.

Łącznie w Malcanowie i Dziechcińcu zostanie wybudowane 800 mb ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m ze zjazdami publicznymi i do posesji. Całość inwestycji wyniesie blisko 363 tys. zł i stanowi pomoc rzeczową dla Powiatu Otwockiego. Prace budowlane potrwają do końca czerwca br.