Kategorie

Stowarzyszenie „Bractwo Strzelców Kurkowych LECHITY”, zaproponowało zorganizowanie zawodów strzeleckich z udziałem strzelców z kraju i zagranicy. Członkowie stowarzyszenia chcą poprzez organizację imprezy wspierać kulturę i tradycje patriotyczne, przekazywać młodym pokoleniom historycznych tradycji działalności Bractw Strzeleckich. Żeby mogli dostać pieniądze z budżetu gminy na ten cel, ich oferta musi zostać poddana swego rodzaju konsultacjom społecznym. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do oferty na specjalnie przygotowanym formularzu.

Po ich rozpatrzeniu wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć pomysł stworzenia galerii w Wiązownie.

Uwagi i opinie prosimy kierować do Pana Michała Białka, Głównego Specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych, do dnia 20 maja.

Adres e-mail: m.bialek@wiazowna.pl