Kategorie

Udało się za czwartym razem

Dnia 31 lipca 2015 roku w Boryszewie odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej organizowane już po raz czwarty. Tym razem zostali wybrani przedstawiciele tej miejscowości. Mieszkańcy zdecydowali, że funkcję sołtysa obejmie Anna Halladin.

W wyborach udział wzięło 25 osób spośród 147 uprawnionych do głosowania. Podczas zebrania obecny był z-ca wójta Tomasz Kostyra, radny Leszek Sobota i  naczelnik wydziału administracyjno-organizacyjnego Lidia Piotrowska.

Członkami Rady Sołeckiej zostali: Rafał Lis jako Przewodniczący Rady Sołeckiej oraz Halina Zielińska – Studniarz i Piotr Duszka jako członkowie.

Podczas zebrania mieszkańcy mieli okazję przedstawić sprawy, którymi należałoby zająć się w ich sołectwie. Najwięcej emocji wzbudza wykonanie w 2014 roku naprawy nie tego odcinka drogi powiatowej, który zgłosili mieszkańcy do naprawy ze środków sołectwa. Problemem jest duże zakurzenie na drodze przez wieś – tu mieszkańcy zwrócili się o ustawienie garbów bądź zakazu ruchu pojazdów poza dojazdem do posesji. Zgłosili również konieczność naprawy niedziałającej toalety w świetlicy i popsutego zewnętrznego zaworu wody. Powracającym tematem, który nurtuje zarówno mieszkańców Boryszewa jaki i Stefanówki to brak chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 721, dodatkowo w Boryszewie część drogi jest nie oświetlona – brakuje około (5-6) lamp.

Na ręce sołtysa mieszkańcy otrzymają wyjaśnienia i odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

Na zakończenie tej części zebrania z-ca Wójta  dokonał symbolicznego przekazania władzy wręczając nowej pani sołtys Statut Boryszewa.
W dalszej kolejności mieszkańcy pochylili się nad rozdysponowaniem funduszu sołeckiego na 2016 rok. Jednogłośnie postanowili przeznaczyć środki w kwocie 13516,47 na budowę siłowni plenerowej dla dorosłych i młodzieży wokół świetlicy i kwotę 896,89 na utrzymanie terenu wokół świetlicy.