Kategorie

14 marca 2017 r., o godz. 17.00, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, przy ul. Poniatowskiego 10, odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat wprowadzanego przez samorząd powiatu otwockiego generatora eNGO, którego celem będzie usprawnienie procedury związanej z przekazywaniem środków dla NGO, na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Korzyści dla NGO wynikające z korzystania z generatora eNGO:
• wyeliminowanie błędów na etapie składania oferty oraz sprawozdania;
• brak konieczności wydruku dokumentów, w przypadku wykorzystania profilu zaufanego ePUAP;
• ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami urzędu, a organizacjami pozarządowymi;
• łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość,
• dostosowanie do zmian Prawnych,
• łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2017 r., na adres e-mail: sport@powiat-otwocki.pl lub pod telefonem 22 788 15 34, wew. 387.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Informacja znajduje się również na stronie powiatu: http://www.powiat-otwocki.pl/aktualnosci/282