Kategorie

Fundacja Honeste Vivere jest ogólnopolską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie. Głównym celem jej działalności jest kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka i swobód obywatelskich. Działania fundacji skierowane są m.in. do osób fizycznych, w szczególności do grup społecznych o najsłabszym dostępie do porad prawnych. Dzięki wsparciu merytorycznemu prawników, fundacja prowadzi działalność edukacyjną – szkolenia dla uczniów z zakresu prawa w rodzinie, szkole, prawa na co dzień, dzięki czemu zapewnia równy start i wyrównuje szanse na rynku. Poniżej wykaz miejsc i terminów bezpłatnych porad prawnych.