Kategorie

W miesiącu październik na ternie Szkoły Podstawowej w Zakręcie odbyło się w ramach projektu Bezpieczna Szkoła spotkanie z przedstawicielami Komendy Stołecznej Policji Wydziału Ruchu Drogowego. Podczas prelekcji poruszane były zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Z uczniami klas I-III omówione zostały zasady poruszania się po drogach przez osoby piesze, a także przybliżono im zagadnienie dotyczące zagrożeń wynikających z kontaktów z obcymi ludźmi. Starsi uczniowie zapoznani zostali miedzy innymi z ruchem drogowym rowerzystów oraz problemem odpowiedzialności karnej.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w prelekcji, o czym świadczyć mogło ich zaangażowanie w dyskusję. Przekazywane informacje zostały przez uczniów ocenione, jako niezwykle ważne i wiarygodne. Podczas spotkania funkcjonariusze Policji wielokrotnie podkreślali, jak ważne jest to, aby być widocznym na drodze. Zachęcali również uczniów do noszenia kamizelek oraz innych elementów odblaskowych. Zachętą do bycia widocznym na drodze było wręczenie uczniom opasek odblaskowych.

W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Uczniów naszej szkoły dziękujemy Przedstawicielom Komendy Stołecznej Policji za wygłoszoną prelekcję i tym samym działania profilaktyczne mające na celu poszerzyć świadomość naszych uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze.

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Agnieszka Więsik