Kategorie

Rada Gminy przyjęła Program Rewitalizacji Gminy Wiązowna. To obszerny dokument opracowany we współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i specjalistami od procesów rewitalizacyjnych.

Jeszcze nigdy planując wydatki inwestycyjne nasza gmina nie zdecydowała się na tak szerokie konsultacje społeczne – mówi wójt Janusz Budny – Rozwój gminy był wyznaczany przede wszystkim najpilniejszymi potrzebami. Chcemy, by to się zmieniło. Czas odważniej myśleć o tym, jak może wyglądać nasza okolica i o tym, co można zrobić wkoło nas. Ale w działaniu na szeroką skalę, za bardzo duże pieniądze, nie może być mowy o przypadku, dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie programu rewitalizacji.

Najkrócej rzecz ujmując jest to zbiór działań, które powinniśmy podjąć w najbliższym czasie po to, by przywrócić do życia zaniedbane obszary naszej gminy. I nie chodzi tu tylko o budynki czy infrastrukturę. Chodzi o to, by remontując budynki nadać im nowe funkcje. Takie, których brakuje tam od lat. Stworzenie przestrzeń do integracji, rozwoju, nauki. Wskazanie miejsc do rozwoju kultury i sztuki. Remonty budynków czy odnowienie przestrzeni publicznej nie są celami samymi w sobie. To według nas narzędzie do tego, by realnie zmienić jakość życia nas wszystkich.

W programie wskazano trzy podobszary, na których planowane są działania rewitalizacyjne: Glinianka, Rzakta i Wiązowna. Wśród najważniejszych działań, które zakłada przyjęty program są:

1)  w Gliniance:
– zagospodarowanie centrum wsi (między ul. Kościelną i ul. Napoleońską), w tym urządzenie terenu wokół kościoła, stworzenie ścieżki historycznej, a także budowa świetlicy wiejskiej,
– adaptacja budynku Izby Regionalnej na cele kulturalne,
– utworzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Gliniance;

2) w Rzakcie:
– modernizacja budynku przy pętli autobusowej na cele świetlicy wiejskiej,
– budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego w oparciu o boisko piłkarskie.

3) w Wiązownie:
– przebudowa pawilonu handlowego w centrum miejscowości i dostosowanie go do potrzeb ośrodka kultury i niedawno powołanej spółdzielni socjalnej,
– budowa targowiska,
– odnowa parku oraz Pałacu Neumanów.

Program rewitalizacji pozwoli nam ubiegać się o dotacje zewnętrzne. Ten dokument przez kolejne lata będzie podstawą do planowania wielu inwestycji. Dziękujemy Państwu za włączenie się w jego opracowanie. Zachęcamy do zapoznania się z całym programem.