Kategorie

Stowarzyszenie Seniorów ,,Bądźmy Razem’’ w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym realizowało w 2017 roku zadanie ,,Seniorem być – aktywnie żyć’’ współfinansowane z budżetu Gminy Wiązowna.

Oferta skierowana do seniorów zawierała: prowadzenie zajęć o charakterze rozwojowym i edukacyjnym, organizację wycieczek, spotkań okolicznościowych i świątecznych, wydarzeń rozwijających wiedzę i umiejętności, organizację obchodów Gminnego Dnia Seniora i III Spartakiady Seniorów. Ważnym elementem naszych działań była integracja międzypokoleniowa – spotkania seniorów na terenie szkół i przedszkoli. Wszystkie zaplanowane działania zostały profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone przez członków stowarzyszenia, często we współpracy z dyrektorami jednostek organizacyjnych. Czterodniowa wycieczka do Wiednia i Pragi, trzydniowa Szlakiem Piastowskim, dwudniowa do Hajnówki i kilka jednodniowych wzbogaciły wiedzę uczestników, wzmocniły integrację wewnątrzpokoleniową, u niektórych spełniły marzenia z dzieciństwa.

Propozycje adresowane do osób 60+ realizowane w 2017 roku przez Stowarzyszenie ,,Bądźmy Razem’’ – spotkania edukacyjne, wyjazdy do teatru, wycieczki, Gminny Dzień Seniora, Spartakiada, spotkanie wigilijne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wysoką frekwencją. To dowód na to, że seniorzy z naszej gminy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, chcą się czuć potrzebni, spotykać z innymi ludźmi, obcować z kulturą, dzielić się doświadczeniem, uczyć się potrzebnych rzeczy, podróżować. Korzyści wynikające z realizacji zadania ,,Seniorem być – aktywnie żyć’’ wskazują na celowość jego wykonania.

Osoby starsze trzeba zauważać, doceniać, wspierać, angażować, przekonywać do aktywności proponując udział w różnorodnych działań, aby cieszyły się z jesieni życia. W pewnym stopniu zapewnia to oferta Stowarzyszenia ,,Bądźmy Razem’’ wspierana finansowo przez gminę.

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji w 2018 roku!

info z tukontakt@wiazowna.pl
Zarząd Stowarzyszenia